'พลังงาน' ถก 'สกพอ.' เร็วๆนี้ เคลียร์ชัดแผนโซลาร์ฟาร์มในอีอีซี


ก.พลังงาน” นัดหารือ สกพอ. สัปดาห์หน้า ขอความชัดเจนแผนผลิตไฟโซลาร์ฟาร์ม นำร่อง 500 เมกะวัตต์ในอีอีซี ยันทุกโครงการรับซื้อไฟฟ้าต้องบรรจุในแผนพีดีพี ขณะที่การจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ ฉบับใหม่เสร็จไตรมาส 4 ปีนี้

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผย กรณีการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นำร่อง 500 เมกะวัตต์ นั้น ทางกระทรวงพลังงาน จะมีการประชุมหารือร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ในสัปดาห์หน้า เพื่อสร้างความชัดเจนการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าและการบริหารจัดการด้านไฟฟ้าในเขตพื้นที่ EEC ต่อไป

รวมถึงกระแสข่าวโครงการพัฒนาไฟฟ้า โซลาร์ฟาร์มพื้นที่ราชพัสดุในการดูแลของกองทัพบก(ทบ.) ที่มีพื้นที่ประมาณ 4.5 ล้านไร่ทั่วประเทศ คาดหมายจะมีกำลังการผลิตถึง 3 หมื่นเมกะวัตต์ ตลอดจน โครงการอื่นๆภายใต้พื้นที่พิเศษต่างๆนั้น ทางกระทรวงพลังงาน ก็จะต้องนัดหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน เพื่อขอรับทราบรายละเอียดที่ชัดเจน เนื่องจากโครงการผลิตไฟฟ้าที่จะสามารถขายไฟฟ้าเข้าระบบได้นั้น จะต้องอยู่ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ( PDP )

อีกทั้ง ขณะนี้ กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ (National Energy Plan) ที่เป็นการรวมทั้ง 5 แผนพลังงานหลักไว้ภายใต้แผนเดียวกัน โดยคาดว่าแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะมีความชัดเจนภายในไตรมาสที่ 4 ปีนี้

 “ทั้งโครงการโซลาร์ฟาร์มในEEC และของกองทัพบก ไม่ได้บรรจุในแผนPDP ก็คงจะต้องหารือกับทั้ง 2 หน่วยงานถึงความเป็นไปได้ของโครงการด้วย เพื่อที่จะนำมาประกอบการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติให้สอดรับกัน”

สำหรับ แผนพลังงานแห่งชาติ คาดว่าภายในช่วงกลางปี 2564 จะมีการนำเสนอร่างแผนพลังงานชาติ โดยจะต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติต่อไป ซึ่งจะเกิดความชัดเจนทั้งด้านไฟฟ้า ด้านก๊าซธรรมชาติ ด้านพลังงานทดแทน ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง และด้านอนุรักษ์พลังงาน

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com