แคลิฟอร์เนียเผยแผนภูมิอากาศใหม่ กระตุ้นการตื่นตัวทั่วโลก


จากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นทั่วโลกส่งผลกระทบต่อทั่วโลกมากมาย ทุกเมืองใหญ่ให้ความร่วมมือลดคาร์บอนในชั้นบรรยากาศไม่มากก็น้อย โดยรัฐแคลิฟอร์เนียที่มุ่งเน้นกำลังเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมได้มากที่สุดตามแผนภูมิอากาศใหม่โดยข้อมูลจาก World economic forum

      ได้รายงานว่ารัฐแคลิฟอร์เนีย มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของรัฐภายในปี 2588 และในกระบวนการนี้ จะลดการปล่อยก๊าซที่เกินขอบเขตออกไป พิมพ์เขียวเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในอุตสาหกรรม พลังงาน และการขนส่ง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในสถาบันและพฤติกรรมของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่ง่าย 2 ปีของการพัฒนาแผนได้เผชิญกับความท้าทายและความตึงเครียดมากมาย รวมถึงความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม ความสามารถในการจ่าย และกฎท้องถิ่น

      อย่าง San Francisco Fire Commission ได้ห้ามไม่ให้มีแบตเตอรี่ที่เก็บพลังงานได้มากกว่า 20 กิโลวัตต์-ชั่วโมงในบ้าน ซึ่งเป็นการจำกัดความสามารถในการเก็บไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาในช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ไม่ส่องแสง ในวงกว้างมากขึ้น การต่อต้านในท้องถิ่นต่อสายส่งใหม่ สิ่งอำนวยความสะดวกพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมขนาดใหญ่ สถานีย่อยสำหรับการชาร์จรถบรรทุก และการเปลี่ยนโรงกลั่นน้ำมันเพื่อผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเวียนจะทำให้การเปลี่ยนแปลงช้าลง

      แคลิฟอร์เนียมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ และในกระบวนการนี้ ได้แสดงแนวทางให้กับส่วนอื่นๆ ของโลก ในความเป็นจริง นโยบายที่จำเป็นส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว สิ่งที่แคลิฟอร์เนียทำนั้นสำคัญเกินกว่าขอบเขตของรัฐ แคลิฟอร์เนียเกือบจะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก และมีประวัติการใช้ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่ลอกเลียนแบบทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก แคลิฟอร์เนียมีข้อกำหนดการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ที่มีความทะเยอทะยานมากที่สุดในโลกสำหรับรถยนต์ รถบรรทุก และรถโดยสารประจำทาง มีประสิทธิภาพที่สุด ข้อกำหนดเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ 1ในโปรแกรมการค้าและกักเก็บคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุด และข้อกำหนดที่รุนแรงที่สุดสำหรับการผลิตไฟฟ้าหมุนเวียน

     ในสหรัฐอเมริกา ด้วยลักษณะเฉพาะของกฎหมายมลพิษทางอากาศแห่งชาติ รัฐอื่นๆ ได้จำลองข้อบังคับและโปรแกรมต่างๆ ของรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อให้สามารถแข่งขันนำหน้านโยบายระดับชาติได้ รัฐสามารถทำตามมาตรฐานการปล่อยยานพาหนะของรัฐบาลกลางหรือกฎที่เข้มงวดกว่าของรัฐแคลิฟอร์เนีย ไม่มีตัวเลือกที่สาม ขณะนี้มีรัฐจำนวนมากขึ้นตามหลังแคลิฟอร์เนีย

 ดังนั้น แม้ว่ารัฐแคลิฟอร์เนียมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า 1% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก แต่หากมีการกำหนดมาตรฐานไว้สูง นวัตกรรมด้านเทคนิค สถาบัน และพฤติกรรมจำนวนมากจะแพร่กระจายและเปลี่ยนแปลงได้ แผนกำหนดขอบเขตใหม่แสดงรายละเอียดอย่างมากว่าแคลิฟอร์เนียตั้งใจที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 48% ให้ต่ำกว่าระดับปี 1990 ภายในปี 2030 และบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2045

     โดยเรียกร้องให้ลดการใช้ปิโตรเลียมลง 94% ระหว่างปี 2565-2588 และลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมด 86% โดยรวมแล้วจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 85% ภายในปี 2588 เมื่อเทียบกับระดับปี 2533 การลดลงที่เหลืออีก 15% จะมาจากการดักจับคาร์บอนจากอากาศและพืชเชื้อเพลิงฟอสซิล และแยกออกจากพื้นดินหรือในป่า พืช และดิน

การคมนาคมขนส่งปล่อยก๊าซอันดับ 1 ของแคลิฟอร์เนีย การขนส่งมีสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของรัฐ รวมถึงการปล่อยก๊าซจากโรงกลั่นน้ำมันต้นน้ำ รัฐได้ใช้กฎระเบียบที่กำหนดให้รถยนต์ รถบรรทุก และรถโดยสารใหม่เกือบทั้งหมดต้องปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ - รถโดยสารขนส่งใหม่ภายในปี 2572 และยอดขายรถบรรทุกและรถใช้งานเบาส่วนใหญ่ภายในปี 2578

 นอกจากนี้ มาตรฐานเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำของรัฐแคลิฟอร์เนียกำหนดให้บริษัทน้ำมันต้องลดความเข้มข้นของคาร์บอนในเชื้อเพลิงขนส่งลงอย่างสม่ำเสมอ กฎระเบียบนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าเชื้อเพลิงเหลวที่จำเป็นสำหรับรถยนต์และรถบรรทุกรุ่นเก่าที่ยังคงใช้งานอยู่บนท้องถนนหลังปี 2045 จะเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีคาร์บอนต่ำ แต่กฎระเบียบสามารถแก้ไขและยกเลิกได้หากฝ่ายค้านมีมากขึ้น หากต้นทุนแบตเตอรี่ไม่กลับมาลดลง หากสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าและอื่นๆ ล่าช้าในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จ และหากฝ่ายค้านในท้องถิ่นปิดกั้นสถานที่ชาร์จใหม่และการอัปเกรดกริด รัฐอาจถูกบังคับให้ชะลอข้อกำหนดยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์

 แผนดังกล่าวยังอาศัยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น เรียกร้องให้ลดระยะทางการเดินทางของยานพาหนะลง 25% ในปี 2030 เมื่อเทียบกับปี 2019 ซึ่งมีแนวโน้มที่มืดมนมาก กลยุทธ์เดียวที่น่าจะลดการใช้ยานพาหนะได้อย่างมากคือค่าใช้จ่ายที่สูงชันสำหรับการใช้ถนนและที่จอดรถ นักการเมืองหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพียงไม่กี่คนในสหรัฐฯ จะสนับสนุน และการเพิ่มขึ้นของยานพาหนะอัตโนมัติแบบใช้ร่วมกันซึ่งไม่น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากสำหรับที่ อย่างน้อยอีก 10 ปี ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการขับรถและที่จอดรถสร้างความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายสำหรับผู้เดินทางที่มีรายได้น้อยอีกด้วย

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com