มลพิษ: สำนักงานสิ่งแวดล้อมยุโรป ระบุ 1 ใน 8 ของการเสียชีวิตของคนยุโรปมีสาเหตุจากมลพิษ


สำนักงานสิ่งแวดล้อมยุโรป (European Environment Agency หรือ EEA) ระบุว่า 1 ใน 8 ของคนยุโรปที่เสียชีวิตมีสาเหตุเกี่ยวข้องกับปัญหามลพิษ

รายงานของสำนักงานสิ่งแวดล้อมยุโรปพบว่า 13% ของการเสียชีวิตทั้งหมดมีสาเหตุมาจากมลพิษทางอากาศและเสียง คุณภาพน้ำที่ไม่ดีและการโดนสารเคมี โดยผู้คนที่อยู่ในชุมชนที่ยากจนและกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบหนักเป็นพิเศษ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมยุโรป ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงโคเปนเฮเกนยังพบความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพของประชากรโลก และเราต้องดูแลโลกไม่ใช่เพื่อรักษาระบบนิเวศเท่านั้น แต่เพื่อรักษาชีวิตคนด้วย

ในปี 2012 (ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่มีข้อมูล) การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 620,000 ราย ในยุโรปมาจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม

มลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยของการเสียชีวิต 400,000 รายต่อปี ส่วนมลพิษทางเสียงเป็นปัจจัยของการเสียชีวิต 12,000 ราย ส่วนกรณีการเสียชีวิตที่เหลือเป็นผลมาจากสภาพอากาศสุดขั้ว อาทิ คลื่นความร้อน

องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า มลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนหลายล้านคนทั่วโลกในแต่ละปี และเป็น 1 ใน 3 สาเหตุ ของการเสียชีวิตจากภาวะสมองขาดเลือด มะเร็งปอด และโรคหัวใจ

ประเทศไหนโดนหนักสุด

สำนักงานสิ่งแวดล้อมยุโรประบุว่า มีความแตกต่างชัดเจนระหว่างยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออก

ในขณะที่นอร์เวย์และไอซ์แลนด์มีการเสียชีวิตที่มีปัจจัยจากมลพิษแค่ 9% ส่วนสัดส่วนการเสียชีวิตจากมลพิษในอัลเบเนีย และบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาอยู่ที่ 23% และ 27% ตามลำดับ

ในสหภาพยุโรป โรมาเนียเป็นประเทศที่มีสัดส่วนผู้เสียชีวิตจากปัจจัยด้านมลพิษสูงที่สุดที่ 19% ประเทศอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่ มอนเตเนโกร มาซิโดเนียเหนือ และเซอร์เบีย ขณะที่สัดส่วนสำหรับสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 12%

ต้องทำอย่างไร

Exhaust fumes coming out of car exhaust pipes

ที่มาของภาพ,GETTY IMAGES

สำนักงานสิ่งแวดล้อมยุโรปบอกว่า เราควรให้ความสำคัญสูงสุดกับพื้นที่ธรรมชาติอย่างป่าไม้และแหล่งน้ำเพราะพื้นที่เหล่านี้สามารถช่วยตัวเมืองได้เวลาเผชิญกับภาวะต่าง ๆ อาทิ คลื่นความร้อน น้ำท่วม ช่วยลดมลพิษทางเสียง และก็ช่วยส่งเสริมระบบนิเวศน์ในเขตเมือง

ปีที่แล้ว กรุงลอนดอนประกาศริเริ่มโครงการเขตปล่อยมลภาวะต่ำสุด (Ultra Low Emission Zone) โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อจำกัดการปล่อยมลพิษจากรถยนต์

ในอิตาลี ก็มีการกำหนดเขตปล่อยมลภาวะต่ำเช่นกัน บางที่เป็นแบบถาวร บางที่เป็นแค่บางช่วงของปี ด้านเยอรมนีมีเขตปล่อยมลภาวะต่ำถึง 80 แห่ง ส่วนที่เนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรมีประเทศละ 14 แห่ง

นอกจากนี้ กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมได้ประกาศสร้างทางจักรยานอีก 40 กม. โดยหวังให้คนใช้การขนส่งสาธารณะน้อยลงหลังรัฐคลายมาตรการล็อกดาวน์

ที่มา : BBC NEW วันที่ 10 กันยายน 2563

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com