วิจัยช่วงคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงในอดีต


ยุคน้ำแข็งใหญ่สุดครั้งสุดท้าย (Last Glacial Maximum-LGM) จัดเป็นยุคที่นักวิจัยมุ่งเน้นในการสืบค้นศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งใหญ่ของโลก ในเวลานั้นระดับคาร์บอนไดออกไซด์ลดต่ำลงมาก อีกทั้งอุณหภูมิโลกลดลง ระดับน้ำทะเลลดลงล่าสุด มีการศึกษาใหม่จากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียพบว่า การลดลงของคาร์บอนไดออกไซด์ในอดีต อาจเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยศึกษาสภาพภูมิอากาศในอนาคต โดยเชื่อว่าจะนำไปสู่การสร้างแบบจำลองพยากรณ์ที่ดีกว่าเดิม เพราะผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างสภาพของมหาสมุทรแอตแลนติกยุคน้ำแข็งใหญ่สุดครั้งสุดท้ายเมื่อ ๒๐,๐๐๐ ปีก่อน ทีมเผยว่าการใช้ตะกอนทับถมในทะเลเพื่อสร้างอะตอมของคาร์บอเนตในน้ำลึก ซึ่งเบาะแสที่สะท้อนถึงความเป็นกรดของน้ำทะเล ทำให้สร้างแผนที่แสดงสภาพน้ำในมหาสมุทรยุคน้ำแข็งสุดท้ายได้ แผนที่ได้แสดงรูปแบบการไหลเวียนของมหาสมุทรแอตแลนติกที่เป็นน้ำแข็ง พบว่า น้ำลึกในมหาสมุทรแปซิฟิกที่อุดมด้วยคาร์บอน ได้ขยายตัวเหนือขึ้นไปในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ ที่มีความลึก ๓ – ๔ กม. ในช่วงยุคน้ำแข็งใหญ่สุดครั้งสุดท้าย สิ่งนี้อาจมีส่วนทำให้เกิดการลดลงของคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ

ที่มา:https://www.thairath.co.th/news/foreign/1899521


สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com