วิธีใหม่เพื่อรีไซเคิลพลาสติกเข้าด้วยกัน


พลาสติกเป็นวัสดุที่มนุษย์ใช้มากที่สุดรองจากเหล็ก ซีเมนต์ พวกมันไม่สลายตัวเหมือนวัสดุธรรมชาติ ทำให้เกิดขยะพลาสติกจำนวนมาก การละลายหรือเผาไหม้เป็นวิธีเดียวที่จะกำจัดขยะเหล่านี้ แต่ก็ก่อปัญหาอื่นๆ เช่น ควันพิษ ภาวะโลกร้อน จึงจำเป็นต้องมีวิธีละลายพลาสติกชนิดต่างๆ เข้าด้วยกัน แต่การจะรีไซเคิลพลาสติกต้องเผชิญความท้าทายไม่น้อย เพราะพลาสติกแต่ละประเภทมีคุณสมบัติที่แตกต่าง การแยกและรักษาพลาสติกแต่ละประเภททำให้เพิ่มต้นทุน ส่งผลให้ลดแรงจูงใจในการนำไปรีไซเคิลล่าสุด ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยชินชู ประเทศญี่ปุ่น ตรวจสอบการรีไซเคิลและการพัฒนาเทอร์โมพลาสติก (thermoplastic) มีความอย่างยั่งยืน ซึ่งเทอร์โมพลาสติกเป็นวัสดุประเภทอ่อนตัวและหลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อน และจะแข็งตัวเมื่อทำให้เย็นลง นักวิจัยได้ตรวจสอบพลาสติก ๓ แบบ คือ เทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทน (Polyurethane) และพอลิโพรไพลีน (Polypropylene) ที่มีจุดหลอมเหลวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญคือ ๑๔๕ และ ๑๖๕ องศาเซลเซียส ดังนั้น การหลอมรวมเข้าด้วยกันจึงต้องเพิ่มสารช่วยผสม (compatibilizer) ที่เหมาะสม เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำหรับพลาสติก การค้นพบนี้จะช่วยให้พลาสติกเหลือทิ้งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกครั้ง ทั้งยังช่วยลดขยะในธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่วยลดมลพิษ

ที่มา :  https://www.thairath.co.th/news/foreign/1865663 วันที่ 11 มิถุนายน 2563

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com