ทส.เร่งฟื้นป่าชายเลนถูกบุกรุก 1.33 ล้านไร่


ทส.รณรงค์ปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติครั้งแรกของไทย ตั้งเป้า 1.33 ล้านไร่ที่ถูกบุกรุก หลังพบไทยมีป่าชายเลนสมบูรณ์อยู่เพียง 1.53 ล้านไร่ ส่วนสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนแห่งแรกของโลกรูป ร.9 คืบหน้าร้อยละ 30 แล้วเสร็จในปี 2566

วันนี้ (10 พ.ค.2563) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่ประเทศไทยได้ประกาศให้วันที่ 10 พ.ค.ของทุกปีให้เป็น วันป่าชายเลนแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับป่าชายเลนขึ้น เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์และปกป้องรักษาผืนป่าชายเลนของประเทศไม่ให้ถูกบุกรุกทำลาย

ภาพ:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 แต่ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อยู่ จึงปรับรูปแบบการจัดงานวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้ข้อจำกัดและมาตรการที่รัฐบาลกำหนด โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์และปลูกจิตสำนึกของสังคมร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล ด้วยการปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูสภาพป่า

ไทยมีป่าชายเลน 2.86 ล้านไร่ แต่ที่คงสภาพสมบูรณ์เพียง 1.53 ล้านไร่ ส่วนที่เหลือได้ถูกเปลี่ยนใช้ประโยชน์ไปจนกลายเป็นป่าเสื่อมโทรมรวมแล้วประมาณ 1.33 ล้านไร่

ภาพ:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนแห่งแรกของโลก

ส่วนความคืบหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 จ.จันทบุรี เนื้อที่ 518 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมจัดแสดงพรรณไม้ป่าชายเลนจากพื้นที่ส่วนต่างๆของโลกและเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ ทั้งในและต่างประเทศ สิ่งสำคัญเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ถือเป็นสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนแห่งแรกของโลก

ภาพรวมการก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 30 โดยเฉพาะสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคาร สระน้ำหมายเลข 9 (รูปเลขเก้าไทย) ถนนคาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2566

 ทั้งนี้ กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารของสวนพฤกษศาสตร์ฯ ต้องถูกต้อง เรียบร้อย เหมาะสม และต้องติดตามการสร้างอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูป่าชายเลนที่เคยถูกบุกรุกครอบครองให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เพิ่มแหล่งอาศัย แหล่งวางไข่ แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำในป่าชายเลน แหล่งอหาร และแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญให้ชุมชน

ด้าน นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า สวนพฤษศาสตร์ป่าชายเลน ยังใช้เป็นสถาบันแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์และการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ป่าชายเลนที่เหมาะสม เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติของประชาชน

เป็นแหล่งสร้างงานของนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและร่วมทำงานกับสถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นศูนย์เครือข่ายการอนุรักษ์พรรณพืชป่าชายเลนร่วมกับสมาคมป่าชายเลนนานาชาติมีสมาชิกอยู่ 93 ประเทศที่มีป่าชายเลนทั่วโลก 

ที่มา : ThaiPBS วันที่ 10 พฤษภาคม 2563

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com